Privacy Verklaring

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wetgeving in. Deze wet beschermt jouw persoonlijke gegevens als lezer van mijn blog en zorgt ervoor dat er verantwoordelijk met je persoonlijke informatie omgegaan word. Ook als persoonlijke blogster ben ik verplicht om aan de nieuwe privacywet te voldoen, daarom vind je nu ook een privacyverklaring op mijn blog. Ik heb mijn privacyverklaring gemaakt via veiliginternetten.nl.

De reden waarom ik aan de AVG moet voldoen is omdat je een reactie achter kunt laten onder mijn berichten (en dus daarbij zelf je gegevens achterlaat).

Mocht je nou ooit een reactie hebben geplaatst en wil je dat ik je gegevens die je daarbij vrij hebt gegeven verwijder? Geen probleem. Een mailtje is voldoende zodat ik deze zelf kan verwijderen. Verder vertrouw ik erop dat mijn hostingbedrijf vertrouwelijk met eventuele informatie omgaat die zijn opslaan.

Dit is de privacyverklaring van Zomerregen.nl
In deze verklaring kun je lezen hoe ik met persoonsgegevens omga die ik verkrijg.

Zomerregen.nl, gevestigd in het Noordoosten van Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
claudia@zomerregen.nl
www.zomerregen.nl

Deze persoonsgegevens verwerk ik
Zomerregen.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door een reactie achter de laten of een profiel aan te maken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Je naam die je vermeldt
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
– Locatiegegevens

Hoe zit het met de gegevens van jeugdige website bezoekers?
Zomerregen.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via claudia@zomerregen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zomerregen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jou de mogelijkheid te bieden om een reactie achter te laten op een blogpost.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zomerregen.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zomerregen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en je kunt deze altijd laten verwijderen. Het gaat hierbij vooral om de gegevens die je invult als je een reactie bij mij achterlaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zomerregen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (lees: mijn hostingbedrijf) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zomerregen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zomerregen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smarthone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en de gebruikte taal. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op mijn blog worden ook cookies geplaatst door derden. Dit gebeurt vooral door sociale mediabedrijven. Denk hierbij aan mijn Twitterfeed en Instagram aan de rechterkant van mijn website. Youtube plaatst cookies om voorkeuren en kijkgedrag bij te houden als je een video op mijn blog bekijkt. Ook kun je onder mijn blogberichten buttons vinden waarover je de blogpost kunt delen op bijvoorbeeld Facebook of Twitter. De meeste sociale media kanalen werken wel met cookies. Ik heb geen invloed hoe ze de cookies gebruiken. Maar bij elk social media kanaal kun je lezen hoe ze je privacy waarborgen en wat ze met de verzamelde informatie doen.

Je hebt de mogelijkheid om via de cookie melding niet-functionele cookies (dus diegene die niet echt nodig zijn om mijn site draaiende te houden) te weigeren of een eerder verleende toestemming weer in te trekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zomerregen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar claudia@zomerregen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zomerregen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zomerregen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via claudia@zomerregen.nl.